VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ROKU 2017

PROŽITKOVÝM VZDĚLÁVÁNÍM K ŽIVOTNÍ ROVNOVÁZE

VZDĚLÁVÁNÍ V HOLOUBKU

termín 5. cyklu LEDEN-BŘEZEN 2019

dva dny v týdnu od 8:30 hodin

3 pobytové dny

MILÉ ŽENY!

Vítejte na stránkách projektu ŽenyPRO

Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek Oblastní charity Pardubice.

TATO MÍSTA MOŽNÁ ČEKAJÍ PRÁVĚ NA VÁS!

POČÍTAČOVÝ KURZ

termín 6. cyklu KVĚTEN 2019

vždy v pondělí a pátek od 8:00 do 16:00 hodin

počítačová učebna RVC Holoubek, Holice

O PROJEKTU

ŽenyPRO svůj rozvoj – PRO rodinu – PRO práci

_______________________________________________________________________________________

KDY?

KDY?

Realizace projektu ŽenyPRO je od září 2016 do června 2019.

PRO KOHO?

PRO KOHO?

Přihlásit se mohou ženy pečující o děti (až do věku 15 let)
ženy zdravotně znevýhodněné, ženy 55+ či ženy nezaměstnané.

Seminář je určený pro širokou veřejnost.

KOLIK KURZY STOJÍ?

KOLIK KURZY STOJÍ?

Vzdělávání v projektu ŽenyPRO je pro účastnice, účastníky, BEZPLATNÉ.
Projekt s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz

JAK?

JAK?

Prožitkem ve společnosti celkem 12 žen.
Budeme nad věcmi přemýšlet jinak, budeme sdílet s ostatními, tvořit, tančit, meditovat, užívat si čas pro sebe.

KDE?

KDE?

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek
Dudychova 782, HOLICE.

Pobybytové týdenní vzdělávání – Ekofarma Bílý mrak, Šachov (13 km od Holic).

VZDĚLÁVÁNÍ V HOLOUBKU

Prožitkové vzdělávání ŽenyPRO v Holoubku

Proč se zúčastnit aneb co získám?
 • inspiraci
 • nové poznatky, tipy
 • zajímavé aktivity pro tělo, srdce, mysl i duši
 • čas pro sebe, odpočinek
 • možnost zastavit se, lépe se poznat a uvědomit si své směřování
 • možnost absolvovat měření stylů myšlení
 • obnovenou energii a chuť žít život podle sebe
 • možnost sdílet, být vyslyšena
 • kontakty a podporu dalších žen
 • čas strávený v bezpečném podporujícím prostředí
 • osobní koučování
 • kariérní poradenství včetně licenční metody Patchwork

 

Kdo?
Přihlásit se mohou ženy pečující o děti (až do věku 15 let) a ženy 55+ či ženy nezaměstnané

 • 12 žen, které na sobě chtějí pracovat a být šťastné
 • lektorka a koučka Klára Bartoníčková
 • lektorka a projektová manažerka Vladimíra Krejčíková
 • lektorka a PR manažerka Radka Dostálová

Jak?
Prožitkem ve společnosti celkem 12 žen. Budeme nad věcmi přemýšlet jinak, budeme sdílet s ostatními, tvořit, tančit, meditovat, užívat si čas pro sebe.

Kdy?

1. cyklus: leden-březen 2017  – kurz proběhl
2. cyklus: září-listopad 2017  – kurz proběhl
3. cyklus: leden-březen 2018
  – kurz proběhl
4. cyklus: září-listopad 2018  – kurz proběhl
5. cyklus: leden-březen 2019  – kurz proběhl

Za kolik?
Prožitkové vzdělávání v hodnotě 49 000 Kč je díky financování za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost pro účastnice BEZPLATNÉ. Ceny spojené s ubytováním naleznete zde.

Kde?
RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice + 3 dny pobytového vzdělávání na Ekofarmě Bilý mrak, Šachov (13 km od Holic).

GALERIE

1. VZDĚLÁVACÍ CYKLUS V HOLOUBKU proběhl od 6. 1. 2017 do 3. 3. 2017
Podívejte se na video co účastnice 1. cyklu společně za 2,5 měsíce prožily

        

          

 

 

PC kurz

Google Apps v projektu ŽenyPRO

V projektu se zaměříme na cloud Google Apps, jeho nástroje, služby, které nabízí svým uživatelům. Budeme pracovat s Google dokumenty, tabulkami, formuláři k tvorbě dotazníků, s grafickým nástrojem Google nákres k vytváření např. schémat. Soustředíme data v úložišti Google disk a nastavíme možnosti jejich sdílení. Vytvoříme si osobní a profesní kalendář včetně jeho sdílení s potencionálními kolegy. Budeme pracovat s nástroji komunikace – mailovat, chatovat a videohovořit. Vytvoříme komunitu ke sdílení vybraného obsahu v napojení na skupinu přispěvatelů. Ukážeme si, jak vytvořit jednoduchou webovou stránku, kde můžeme umístit vytvořené dokumenty Google disku. Naučíme se přistupovat k vytvořeným datům prostřednictvím mobilních technologií – tabletů a chytrých telefonů.

PC kurz lektoruje Mgr. Daniel Janata.

KDY?
1. cyklus: 24. 11.-12. 12. 2016 – kurz proběhl

2. cyklus: 15. 5.-1. 6. 2017 – kurz proběhl

3. cyklus: listopad-prosinec 2017 – kurz proběhl

4. cyklus: květen-červen 2018 – kurz proběhl

5. cyklus: listopad-prosinec 2018 – kurz proběhl

6. cyklus: květen 2019
Pondělí a pátek od 8 do 16 hodin
plánované termíny 13. 5., 17. 5., 20. 5., 24. 5., 27. 5. a 31. 5. 2019


Přihlásit se můžete ZDE. Před přihlášení si prosím přečtěte pokyny a pravidla.

Po předchozí domluvě, zajistíme hlídání děti po dobu trvání kurzu.

Shlédněte krátké video:

 

PROŽITKOVÝ TÝDEN

ŽenyPRO – pobytový týden plný prožitkového vzdělávání

Proč se zúčastnit aneb co získám?

 • inspiraci
 • nové poznatky, tipy
 • zajímavé aktivity pro tělo, srdce, mysl i duši
 • čas pro sebe, odpočinek
 • možnost zastavit se, lépe se poznat a uvědomit si své směřování
 • možnost absolvovat měření stylů myšlení
 • obnovenou energii a chuť žít život podle sebe
 • možnost sdílet, být vyslyšena
 • kontakty a podporu dalších žen
 • čas strávený v bezpečném podporujícím prostředí
 • kariérní poradenství včetně licenční metody Patchwork
 • 3 ON-LINE setkávání účastnic po skončení vzdělávání
 • osobní koučování po telefonu

Kdy?
1. týden: listopad 2016 – kurz proběhl
2. týden: duben 2017 – kurz proběhl
3. týden: duben 2018 – kurz proběhl
4. týden: duben 2019 – kurz proběhl

Kdo?
12 žen, které na sobě chtějí pracovat a být šťastné a lektorka a koučka Klára Bartoníčková a lektorka a projektová manažerka Vladimíra Krejčíková.
Přihlásit se mohou ženy pečující o děti (až do věku 15 let) a ženy 55+ či ženy nezaměstnané.

Jak?
Prožitkem ve společnosti celkem 12 žen. Budeme nad věcmi přemýšlet jinak, budeme sdílet s ostatními, tvořit, tančit, meditovat, užívat si čas pro sebe.

Program dnů

 1. den se seznámíme s druhými a začneme více poznávat sebe sama
 2. den prohloubíme sebepoznání a uvědomíme si kam chci směřovat a jak být šťastná
 3. den prozkoumáme, zda je práce radost a poslání a také jak se jí může stát a budeme se věnovat sebevědomí a zvládání strachu
 4. den věnujeme vnímání a zvládání svého času a stresu
 5. den zjistíme jak nás vidí ostatní a co získáváme rodičovstvím

Za kolik?
Týdenní prožitkové vzdělávání v hodnotě 17 500 Kč je díky financování za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost pro účastnice BEZPLATNÉ. Týká se pouze ceny za vzdělávání. Ceny spojené s ubytováním naleznete zde.

Kde?
Ekofarma Bílý mrak, Šachov (13 km od Holic)

snimek-obrazovky-2016-09-30-v-13-25-28

 

A co dál?
Po absolvování týdne se ještě 3 sejdeme virtuálně, abychom si mohly poskytnout následnou podporu a pokračovat ve vlastním rozvoji.
Každá účastnice bude moci také využít až 3 hodiny individuálního poradenství a koučinku po telefonu.

GALERIE

1. PROŽITKOVÝ TÝDEN PROBĚHL 7.–11. 11. 2016

Shlédněte krátká videa:

 

2.  PROŽITKOVÝ TÝDEN PROBĚHL 3.-7. 4. 2017

Shlédněte krátká videa:

  

   

 

FOTOGALERIE

 

PRO VEŘEJNOST

4 ŽENY V NÁS

přednáška Veroniky Vieweghové
o ženském cyklu, energii, darech, schopnostech, 
ale i o zjitřených emocích abolestivých stavech.

středa 22. května 2019 od 16:30 do 19:30

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Dudychova 782, Holice
KAPACITA JE NAPLNĚNA.
JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT.

 

Již proběhlo:

Ohlédnutí za setkáním s Andreasem Rehklau                  

 

 

Ohlédnutí za setkáním se Sebastienem a Marcelou.

setkáním s Roustyou Gordon-Smith

Tým

Milé dámy. Seznamte se s realizačním týmem projektu ŽenyPRO

Klára Bartoníčková
Vladimíra Krejčíková
Radka Dostálová
Vojtěch Černík
Klára Bartoníčková

Klára Bartoníčková

Klára Bartoníčková pracuje v projektu ŽenyPRO jako lektorka a koučka. Klára má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dospělých a to jak v projektech tak jako interní i externí lektorka ve firmách. Do projektu ŽenyPRO přináší zkušenosti z projektů Women Welcome (Ženy vítány) a MATAPE (Mami, tati, pečuj, pracuj). Témata, které Klára lektoruje, jsou: anglický jazyk, analýza osobního potenciálu, plán osobního rozvoje, slaďování osobního a pracovního života, komunikace, prezentační dovednosti, zvládání stresu, zvládání strachu, sebevědomí, time management, životopis, pracovní pohovor a tanec. Kromě lektorské činnosti se věnuje koučování (Results Coaching). Ve své lektorské i koučovací činnosti kombinuje různé přístupy a metody (Results Coaching, NLP, prvky arteterapie, tanec, řízené vizualizace a relaxace atd.), aby byl výsledný efekt pro klienta co nejpřínosnější. Klienti na ní nejčastěji oceňují kreativitu, empatii, nápomocnost a pozitivní přístup.

Klára vystudovala učitelství angličtiny na Univerzitě Pardubice a lektorské činnosti se věnuje většinu profesního života. Za obohacující životní zkušenost považuje několik let strávených postupně v Austrálii, Anglii a Irsku. Profesní zkušenosti obohatilo též působení v ČSOB Pojišťovně na pozici lektorky nebo firemní výuka angličtiny pro firmy jako Telecom, Junker, Pacific Direct.

V době rodičovské dovolené (Terezka *2007 a Ondra *2009) společně s dalšími ženami založila Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek.

Mezi kurzy, které Kláře pomohly v profesionálním růstu, patří Intenzivní trénink koučů (Neuroleadership), kurzy NLP (ČR a Kypr), švýcarský certifikovaný kariérní kurz CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní a vzdělávací kariéry, kurzy Profesionální lektor, Arteterapie, kurzy tance, workshop na rozvoj kreativity (Slovinsko), integrální teorie a další. Klára má zkušenost z prezentování na mezinárodních konferencích (ICERI14 v Seville, EDULEARN12 v Barceloně).

Ve volném čase Klára ráda tančí, tvoří, čte knížky, jezdí do přírody a na chalupu v Orlických horách, cestuje, věnuje se osobnímu rozvoji. Líbí se jí čas od času relaxovat při návštěvě divadla, na koncertě nebo v kině.

Koučkou a lektorkou se stala proto, že věří, že každý může dosáhnout toho, co opravdu chce, pokud se rozhodne, a Klára je ráda nápomocna na cestě k zvoleným cílům.

Vladimíra Krejčíková

Vladimíra Krejčíková

Vladimíra je spolutvůrkyní a  manažerkou vzdělávacího projektu ŽenyPRO i předchozích projektů Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek Oblastní charity Pardubice: Women Welcome, MATAPE do světa (získal ocenění Pečeť kvality), MATAPE (oceněn Národní cenou karierového poradenství 2014).

Protože při organizování, řízení procesů a komunikaci s lidmi uplatňuje své silné stránky a vidí zájem, nadšení a posun u absolventek/absolventů kurzů, dává jí velký smysl tyto vzdělávací projekty tvořit.

Vladimíra ráda pracuje v týmu. Užívá si tvůrčí atmosféru a oceňuje zkušenosti a know-how, které ostatní členové týmu do společné práce vnáší. Cení si vítězství týmu v obou kategoriích celorepublikové soutěže Vzdělávací instituce 2017.

Od roku 2017 pracuje na částečný úvazek pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jako členka platformy odborníků řešících rodinnou politiku kraje.

Vladimíra je vdaná, v letech 2006 a 2010 s manželem přivítali na svět dcery Kateřinu a Adélu. Narození dcer bylo největším motivem, proč se Vladimíra na založení Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek dobrovolnicky podílela.

V letech 1994 až 2006 pracovala ve farmaceutické firmě Herbacos-bofarma, kde vybudovala a poté 5 let vedla výrobní oddělení.

Od složení maturitní zkoušky na Střední zemědělské škole v roce 1994 se průběžně vzdělává. Mezi absolvované výcviky a kurzy, které ji v posledních letech  nejvíce obohatily patří: 2018 akreditovaný koučovací výcvik, 2016   interpretace stylů myšlení, účast na Days of the future v Rakousku,  2015 Roční výcvik pro leadery neziskových organizací, 2014 týdenní stáž v Bruselu, návštěva vzdělávacích institucí ve Stockholmu, týdenní mezinárodní workshop Leadership and Facilitation – Nizozemí,  2013 Návštěva evropských institucí ve Štrasburku, Kurz Efektivní řízení projektů, Management a udržitelnost NNO, Vedení lidí a osobní rozvoj s Enneagramem,  2012 Týdenní mezinárodní workshop zaměřený na rozvoj kreativity-Slovinsko, 2012 Manažerské dovednosti a projektové řízení, 2011 Aplikace metod sociálně psychologického výcviku.

Průběžně studuje nové poznatky z oblasti leadershipu a projektového řízení.

Vladimíra má zkušenost z účasti a prezentování vlastního projektu na mezinárodních konferencích ICERI, EDULEARN.

Nejcennější inspirace a absolvované vzdělávací metody pak vnáší do procesu tvorby nových vzdělávacích projektů pro veřejnost.

Radka Dostálová

Radka Dostálová

Radka dává projektu ŽenyPRO jeho vizuální podobu. Stejně jako v předchozích projektech Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek (Women Welcome a MATAPE), vytvořila logo projektu, připravuje tiskové materiály a spravuje WEB. Vystudovala Střední zemědělskou školu v Chrudimi a nástavbové studium Střední odborné školy v Pardubicích se zaměřením na výpočetní techniku a zpracování informací. Od roku 1996 do současnosti pracuje v oboru reklamy jako DTP operátorka a grafička, od 2002 OSVČ.

V projektu ŽenyPRO Radka připravuje prožitkové hodiny KREATIVITY kdy společně prodiskutujete jak nám kreativní myšlení pomáhá řešit nejen situace běžného života, ale především napomáhá nacházet nová řešení. (video ukázka)

Radka spoluzakládala Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, pro které vytvořila logo a propagační materiály. Pro děti připravuje kroužek TVOŘIVÉ HRÁTKY a kurz ŘEMESLA. Její kurzy KERAMIKY jsou hojně navštěvované a jsou otevřené nejen pro děti, ale i pro dospělé. Radka se podílí na organizaci aktivit centra. V minulosti dobrovolnicky pomáhala doučovat děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Radka je ale především šťastnou maminkou dvou dětí Tomáše a Anežky. Ve volném čase se ráda věnuje relaxační tvorbě s prvky arteterapie, kreativním činnostem, přírodě a pěkné knížce. Miluje děti, jízdu na kole, pěší výlety, borovice, pískovcové skály, vodu a život se vším, co přináší.

Vojtěch Černík

Vojtěch Černík

Přihlášení

Milé ženy, zde jsou přihlášky do vzdělávacích programů.

EXTERNÍ LEKTOŘI

Mgr. Daniel Janata
Rostya Gordon-Smith
Kristýna Šiková
Sebastien Martineau
Marcela Němcová
Andreas Rehklau
Mgr. Daniel Janata

Mgr. Daniel Janata

Pedagog, lektor, mentor a konzultant, místopředseda Jednoty školských informatiků, člen ICT panelu při NUV, spolupracovník projektů Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání a Cool pedagog 21. století, člen přípravného a realizačního týmu projektu In-Generation a dalších projektů. Jeho hlavním tématem je implementace technologií do vzdělávání, využívání cloudových a mobilních technologií.

Rostya Gordon-Smith

Rostya Gordon-Smith

je česká podnikatelka. V roce 1969 emigrovala do Anglie. Vystudovala univerzitu, vdala se,
porodila a vychovala čtyři syny. Na mateřské dovolené byla 10 let.
Kariéru zahájila až ve svých čtyřiceti letech.

Přes dvacet let působí v oblasti řízení a rozvoje organizací, lidí a týmů nejen v Česku,
ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších zemích.
Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Působila ve vrcholových pozicích velkých koncernů i mezinárodních podniků.

V roce 2001 byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů, v roce 2006 byla vybrána mezi 20 nejvlivnějších žen v České republice. Její nejnovější projekt Minerva 21 oslovuje české ženy s heslem „Čeříme vodu“. Více info na www.minerva21.net

Kristýna Šiková

Kristýna Šiková

Kristýna se věnuje koučování v projektu ŽenyPRO. Je nadšenec do rozvoje lidí, zajímá se o ženská témata a také oblast HR. Ráda propojuje různé obory a přístupy dohromady. Studovala na českých i zahraničních univerzitách, kde se zaměřovala na obory andragogika, personální řízení, právo a psychologie. Absolvovala akreditovaný koučovací výcvik a řadu kurzů pro kariérové poradce a personalisty.

Zkušenosti s rozvojem a výběrem lidí nabyla z pracovních pozic jako např. HR konzultantka, projektová manažerka nebo lektorka, které získala v českých i nadnárodních společnostech. Velmi ráda se věnuje oblasti kariérového poradenství a koučování, jelikož právě praktické výstupy a efekty ukazují, že mají pozitivní vliv na naše životy a životy lidí kolem nás.

Ráda by projektu ŽenyPRO přispěla praktickým pohledem na oblast pracovního trhu a zároveň podpořila ženy na jejich cestě nejen za vysněnou prací, ale i spokojeným a láskyplným životem.

Sebastien Martineau

Sebastien Martineau

Sebastien Martineau je jedním z předních odborníků na pozitivní psychologii aplikovanou na byznys v regionu střední a východní Evropy. Je to zkušený psycholog, učitel aikida a manažer britského Ministerstva obrany. Sebastien začal kariéru trenéra v roce 2005 a dnes přináší semináře a workshopy embodied leadershipu do leadership programů v Evropě. V roce 2013 byl Sebastien jedním z prvních studentů Magisterského programu „Pozitivní vedení a strategie“ na IE Business School, jeden z prvních MA celosvětově a první v Evropě, kdo začal trénovat manažery při uplatňování pozitivní psychologie pro vlastní výkon a výkonost jejich podnikání. Sebastien nadále propojuje embodiment a pozitivní psychologii, aby pomohl svým klientům dosáhnout osobní i firmní dokonalosti. Sebastien také pracuje na budování štěstí a pohody s rodinami a jednotlivci.

Marcela Němcová

Marcela Němcová

Marcela je trenérka, koučka  a konzultantka v oblasti sebepoznání, měkkých a manažerských dovedností se zaměřením na rozvoj lidského potenciálu pomocí pozitivní psychologie. Díky svým dlouholetým zkušenostem z top managementu korporátního světa  (vice než 23 let pracovala v mezinárodních firmách s rychloobrátkovým zbožím včetně praxe ve Velké Británii) a práci s klienty v různých oblastech, umí propojit byznys s osobním rozvojem. Jejími inspirativně vedenými tréninky na management, komunikaci a sebepoznání prošlo již více než 600 účastníků. Zabývá se též projekty na zlepšení firemní kultury, facilitací teamových workshopů a individuálním koučinkem/mentoringem. Jejími klienty jsou například Makro, Lactalis,  Carnibona group, PPG  nebo Feedo.

Andreas Rehklau

Andreas Rehklau

DI(FH) Andreas Rehklau, MBA pochází z Mnichova, vystudoval design interiérů a tématu inovací se věnuje celý svůj profesní život. Andreas působí jako kreativní ředitel INNOLABu, který před 10ti lety založil při Univerzitě v Gratzu. INNOLAB pomáhá start-upům vytvářet kreativní modely byznysu a novým i zavedeným firmám poskytuje profesionální poradenství na téma inovace. Andreas má též mnohaleté zkušenosti z WOIS INSTITUTE, který spolupracuje na vývoji nových produktů a modelů podnikání  ve středně velkých firmách i u globálních hráčů (např. BMW, BOSCH, GROHE, HILTI, MELITTA, SIEMENS) v celé Evropě. V průběhu celé své profesní dráhy Andreas lektoruje magisterské studenty a řídící pracovníky na několika univerzitách.

ŘEKLI O NÁS

Super zážitek, čas pro sebe a poznání sebe sama, získání zkušeností s úplně jinými aktivitami,

s novým pohledem na svět – na sebe sama a na okolí.

LENKA

Proč bych ŽenyPro doporučila dalším ženám? Mají tady čas sami pro sebe, což je luxus.

Uvědomí si plno věcí a dostanou metodiku jak na to.

IVANA

IVANA

Odpověděla jsem si na otázky, které si normálně pokládám,
ale nemám čas si na ně v běžném životě odpovědět.

KATEŘINA

KATEŘINA

Práci týmu vnímám jako velmi poctivou, precizní a smysluplnou.Po celou dobu realizace pracují s vizí – co má projekt komu přinést a proč. A tak jsou vidět výsledky pro všechny zúčastněné – ženy udělaly krok v práci na sobě samé. Společnost a firmy se dozvěděly o problematice návratu žen po „dovolené“ do práce. Jako člověk, kterému je tato oblast blízká, bych chtěla kolegyním poděkovat za kus práce, který nás posunuje správným směrem.

psycholožka 

 

 

Mgr. Monika Čuhelová

Mgr. Monika Čuhelová

Kontakty

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek
Dudychova 782, Holice

koordinátorka projektu: Vladimíra Krejčíková
M: +420 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com

propagace projektu: Radka Dostálová
M: +420 777 009 387, e-mail: dostalova.zenypro@gmail.com