Chci se přihlásit – CO MÁM UDĚLAT?

Chci se přihlásit – CO MÁM UDĚLAT?

Chci se účastnit kurzů – co pro to mám udělat a jaký bude postup?

 • přečíst si informace na tomto webu
 • jsou aktivity tohoto projektu určeny pro Vás?

Podmínky účasti: vzděláváním můžeme podpořit: rodiče s dětmi do 15 let, samoživitelé/samoživitelky s dětmi do 15 let, nezaměstané (na UP déle než 1 rok), osoby 55+, které řeší své pracovní uplatnění

 • Co Vás zaujalo?
  a) prožitkový týden
  b) vzdělávání v Holoubku
  c) PC kurz
  d) konference / seminář s rodičovskou tématikou 
 • Vyplňte příslušný přihlašovací formulář – tím projevíte svůj zájem. Pro každou ze vzdělávacích aktivit a), b) c) je kapacita 12 míst. O tom, zda jste byla pro účast do projektu vybrána, se dozvíte mailem nebo telefonicky nejpozději 14 dnů předem. V případě konference d) stačí vyplnit přihlašovací formulář a už s Vámi počítáme.

Podmínky účasti: přednost dostanou ženy, které se předchozích vzdělávacích projektů v RVC Holoubek ještě neúčastnily. Rozhoduje i datum vyplnění přihlašovacího dotazníku. Aktuální situace zájemkyně: přednost dostanou ženy samoživitelky.

 • Pokud budete do příslušné vzdělávací aktivity projektu vybráni, následuje další krok.
 • Složení 2000 Kč vratné zálohy. Od tohoto momentu je Vaše účast na zvolené aktivitě závazná a místo pro Vás rezervujeme. Zálohu lze po dohodě zaplatit i bezhotovostně. Číslo bankovního účtu projektu: 1226779349/0800. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: své jméno, příjmení, rok narození. Variabilní symbol: dostanete v mailu od koordinátorky projektu. Složení vratné zálohy při přihlašování se netýká  konference d).
 • Očekáváme, že zvolenou vzdělávací aktivitu absolvujete v plném rozsahu. Finanční záloha 2000 Kč Vám bude vrácena v poslední vzdělávací den.
 • Co platíte vy na pobytovém vzdělávání na ekofarmě Bilý mrak?