Rostya Gordon-Smith

Rostya Gordon-Smith

je česká podnikatelka. V roce 1969 emigrovala do Anglie. Vystudovala univerzitu, vdala se,
porodila a vychovala čtyři syny. Na mateřské dovolené byla 10 let.
Kariéru zahájila až ve svých čtyřiceti letech.

Přes dvacet let působí v oblasti řízení a rozvoje organizací, lidí a týmů nejen v Česku,
ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších zemích.
Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Působila ve vrcholových pozicích velkých koncernů i mezinárodních podniků.

V roce 2001 byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů, v roce 2006 byla vybrána mezi 20 nejvlivnějších žen v České republice. Její nejnovější projekt Minerva 21 oslovuje české ženy s heslem „Čeříme vodu“. Více info na www.minerva21.net